algemene Voorwaarden Finca La Higuera

Wij heten je van harte welkom in onze stijlvolle accommodatie en vragen je je op de hoogte te stellen

van onze Algemene Voorwaarden.

1. ALGEMEEN

1.1.       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Finca La Higuera.

1.2.       Met het aangaan van een reserveringsaanvraag of reservering ga je als gast van Finca La Higuera akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1.3.       Inchecken kan vanaf 15:00 uur, uitchecken kan tot 11:00 uur. In overleg kan hiervan afgeweken worden.

1.4.       Een late check-out is mogelijk wanneer de kamer op de dag van vertrek niet gereserveerd is. De prijs is € 20,- incl. btw. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

1.5.       Roken is bij Finca La Higuera niet toegestaan. Buiten is roken wel toegestaan.

1.6.       Huisdieren zijn alleen toegestaan in overleg. Sommige risicorassen (honden) zijn niet toegestaan.

1.7.       Voor Finca La Higuera geldt voor meereizende kinderen een minimumleeftijd van 12 jaar.

1.8.       Finca La Higuera heeft geen voorzieningen voor baby’s en jonge kinderen.

1.9.       Gasten kunnen hun auto parkeren op het afgesloten privé parkeerterrein. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.

1.10.    Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

1.11.    De eigenaren van Finca La Higuera kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

1.12.    Finca La Higuera behoudt zich het recht om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Je accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat je de website en faciliteiten van Finca La Higuera gebruikt.

 

2. TARIEVEN

2.1        De getoonde tarieven zijn per kamer, per nacht en exclusief ontbijt voor twee personen.

2.2        De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van water, elektriciteit, airconditioning en bad- & bedlinnen.

2.3        De getoonde tarieven zijn inclusief btw (of gelijksoortige belasting) volgens het op dat moment geldende btw-tarief. Mocht het btw-tarief veranderen tussen de datum van de boeking en de datum van de levering van diensten, dan dient volgens de belastingwetgeving het btw-tarief te worden toegepast van het moment van de levering van diensten of  verhoging van de belasting, zelfs in het geval dat het voorgaande resulteert in een verhoging van de uiteindelijke  prijs die aan de gast in de reservering was medegedeeld.

2.4        De getoonde tarieven zijn inclusief het gebruik van zwembad, en parking.

2.5        De getoonde tarieven zijn exclusief het gebruik van de honesty-bar en overige diensten aangeboden door Finca La Higuera.

2.6        De getoonde tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering. Wij adviseren je een annulerings- en een reisverzekering af te sluiten.

2.7        De getoonde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 

3. RESERVERING EN BEVESTIGING

3.1 Een reserveringsaanvraag of reservering kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via boekings-sites worden aangegaan.

3.2    Voor het reserveren van een verblijf in Finca La Higuera worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

3.3    Na ontvangst van je reserveringsverzoek en de door Finca La Higuera verzonden bevestiging, ben je gebonden de aanbetaling te voldoen. De reservering is pas definitief als je van ons een bevestiging hebt ontvangen en de aanbetaling is voldaan.

4. BETALING

4.1    De aanbetaling bedraagt 10% van de totale verblijfssom met een minimum van 2 nachten, te voldoen binnen 7 dagen na reservering.

4.2    De restantbetaling wordt gedaan bij aankomst bij Finca La Higuera.

4.3    De aanbetaling dient te worden overgemaakt naar IBAN: ES65 2100 1473 7507 0000 7069 ten name van C. van Zanten

4.4    De kosten voor het gebruik van de honesty-bar, diners en lunches dien je bij vertrek contant, met pin of credit card af te rekenen. De prijzen hiervan vind je terug op de lijst bij de honesty-bar en op de kamers.

4.5    Bankkosten voor bankoverschrijvingen zijn voor rekening van de gast.

4.6    Voor betalingen met pin of credit card berekenen wij geen kosten zoals beschreven in de Europese richtlijn voor betaaldiensten: PSD2.

  1. ANNULERING

5.1    Annuleringen worden uitsluitend schriftelijk of per e-mail geaccepteerd onder vermelding van je reserveringsnummer.

5.2    Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

VANAF 1 WEEK VOOR AANKOMST 10% van de totale verblijfssom met een minimum van 1 nacht. (De aanbetaling)

5.3   Wij adviseren je een goede reis- annuleringsverzekering af te sluiten.

 

  1. OVERMACHT

6.1        In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Finca La Higuera gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd.

 

7. ANSPRAKELIJKHEID

7.1 Finca La Higuera kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Finca La Higuera tegen aanspraken dienaangaande. Finca La Higuera is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. Finca La Higuera is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.

7.2 Finca La Higuera kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaren.

7.3 Onverminderd het in 7.1 en 7.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van Finca La Higuera, indien en voor zover de accommodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de accommodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Finca La Higuera in het voorkomende geval zal uitkeren.

7.4 Het gebruik van zwembad geschiedt op eigen risico. Finca La Higuera kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik hiervan.

8. SCHADE

8.1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de bed & breakfast accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de accommodatie of de eigenaren gegeven redelijke gebruiksinstructies.

8.2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan Finca La Higuera of de daarin aanwezige zaken of personen toegebracht schade.

8.3 Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaren te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed.

8.4 Bij verlies van sleutels/sleutelkaarten worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast in rekening gebracht.